Կառույցներ

ՔԴԿ

Հոգևոր Զանգակներ

Երիտասարդաց միություններ

Առաջնորդարանում գործող խմբակներ

Քարակերտի <Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու> անվան հոգևոր մաշակութային կենտրոն

Գայ գյուղի  <Սուրբ Նշան> կրթական կենտրոն

<Ընտանիք և համայնք> ԲՀԿ Մեծամորի <Սուրբ Ղազար> համայնքային զարգացման կենտրոն