Սրբավայրեր

«Սուրբ   Դավիթ»  Արմավիրի տարածաշրջան,  գյուղ  Նոր Արմավիր:

«Սուրբ Կարմրավոր»  Էջմիածնի տարածաշրջան , գյուղ Աղավնատուն:

«Սուրբ Կարապետ»   Էջմիածնի տարածաշրջան , գյուղ Արշալույս:

«Սուրբ Հակոբ»  Արմավիրի տարածաշրջան, գյուղ Լուկաշին: