what is the price of seroquel order viagra online in south africa cheap kamagra oral jelly australia is it illegal to buy propecia online cost of viagra with a prescription

Առաջնորդներ

1996 -  1998թթ. Թեմի առաջնորդ` Տ. Ասողիկ եպս. Արիստակեսյան

1998 -1999թթ. Առաջնորդական տեղապահ` Տ. Խորեն քահանա Մարուքյան

1999թ. Առաջնորդական փոխանորդ` Տ. Արշեն աբեղա Սանոսյան

1999 -2001թթ. Առաջնորդի պաշտոնակատար` Տ. Գրիգորիս արքեպս. Բունիաթյան

2001թ. Առաջնորդի պաշտոնակատար` Տ. Արտակ ավագ քահանա Սիմոնյան

2001- առ այսօր Թեմի առաջնորդ` Տ. Սիոն եպս. Ադամյան