viagra sales in las vegas dramamine patch where to buy risperdal consta 50 mg price cost of viagra over the counter synthroid how much does it cost

Գայի Սուրբ Նշան եկեղեցի

Եկեղեցու մասին պատմական տվյալները քիչ են: Եկեղեցու տոնը նշվում է Շողակաթի, Սբ. Էջմիածնի ըստ Տեսլայն Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցու ուխտի օրը:
Գայի Սբ. Նշան եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են Կանադահայ հայոց թեմի եկեղեցասեր երիտասարդաց միության /CYMA կազմակերպության/ նյութական և ֆիզիկական աջակցությամբ: Վերանորգմանը աջակցել է «Կիլիկա Գարեջուր» ՓԲԸ տնօրեն Աշոտ Բաղդասարյանը, գեներալ-մայոր Գագիկ Մելքոնյանը: Եկեղեցուն կից գործում է Սբ. Նշան կրթական կենտրոնը:

Եկեղեցու հոգևոր հովիվն է Տ. Գևորգ քհն Կրտիկաշյանը: