advair diskus 250 50 buy can you buy viagra over the counter 2013 buy clomid online using paypal where can i buy clomid 50mg where to buy viagra bangkok

Դողսի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի

Գյուղի Ս.Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է 19-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի Կաթողիկոսի օրոք:  Եկեղեցու հոգևոր հովիվն է Տ. Մեսրոպ ավագ քահանա Ալոյանը: