does costco have generic lipitor where to buy motilium in the us where can i buy dramamine in the uk confessions of a viagra salesman viagra at rite aid price

Փարաքարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի

Եկեղեցին կառուցվել է 1855թ. Տ. Տ. Ներսես Աշտարակեցի Կաթողիկոսի հորդորով և օրհնանքով և Փարաքարցի Փիլիպոս Տեր-Մարտիրոսյանի ջանասիրությամբ և բարերարությամբ:
Տարիների ընթացքում եկեղեցին մասամբ քանդվել էր և հայտնվել անմխիթար վիճակում: 1982-92թթ. վերանորոգվեց Փարաքարի բնակիչների օգնությամբ և բարերարների հովանավորությամբ:

Եկեղեցու հոգևոր հովիվն է  Տ. Պարթև քհն. Աշուրյանը: