where can i buy kamagra tablets how much does benicar hct cost at walmart online sale of viagra in india where to buy aldara (imiquimod) adidas originals torsion allegra buy

Բամբակաշատի Ս.Աստվածածին եկեղեցի

17 դ. եկեղեցու տեղում եղել է փայտաշեն տանիքոով մատուռ այնուհետև  1901-1914թթ     գյուղի համայնքի ուժերով և օժանդակությամբ Նոր Նախիջևանի հայ համայնքի  կառուցվել է Ս.Աստվածածին եկեղեցին: Եկեղեցին օծվել է Խրիմյան Հայրիկի ձեռամբ: Առաջին քահանան եղել է Տեր Հովհաննես Հովհաննիսյանը:

Խորհրդային տարիներին եկեղեցին վերածվել է թունաքիմիկատների պահեստի: 1987թ Վազգեն Ա Կաթողիկոսի հրամանով վերաբացվել է: Վերանորոգվել է ազգային բարերար Գևորգ Հովնանյանի օժանդակությամբ և վերաօծվել  է 1991թվականին:

2014.թ-ին  եկեղեցու 100 ամյակի կապակցությամբ, Սբ. Աստվածածին եկեղեցում բարերարությամբ համագյուղացի Լևոն Սոլկարյանի կատարվել են բարենորոգման աշխատանքներ տեղադրվել է եկեղեցու գմբեթի նոր խաչը,  բակում տեղադրվել է խաչքար, բարեկարգվել տարածքը:

Լևոն Սոլկարյանը 1997թ.ից ապրում և աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնության Տվեր քաղաքում, գործարար է:  Ապրելով հայրենի գյուղից հեռու` Լևոն Սոլկարյանը երբեք չի մոռանում հարազատ օրրանը, համագյուղացիներին:

 

Եկեղեցու հոգևոր հովիվն է  Տ. Գևորգ քհն. Միրզախանյանը: