can you buy viagra off craigslist cheap generic viagra co uk french kamagra cost of clarinex without insurance ventolin inhaler for sale online how much is lexapro at costco

Տեր Սահակ քահանա Մարտիրոսյան

10389971_665549710239376_2158719750706026742_n

Ծնվել է 1970թ. դեկտեբերի 9-ին Էջմիածին քաղաքում:

1997 թվականին ձեռնադրվել Աբրահամ արք. եպս. Մկրտչյանի ձեռամբ Տաթևի վանքում և նշանակվել Կապանի և Քաջարանի հոգևոր հովիվ։

Այնուհետև 2005 թվականին տեղափխվել է Նորավանք և հոգևոր ծառայությունը շարունակել այնտեղ , շուրջ 13 տարի։

2018 թվականին տեղափոխվել է, և Արմավիրի թեմի առաջնորդի հրամանով նշանակվել է  Մրգաշատ համայնքի հոգևոր հովիվ։